Alle ting må gjøres for første gang, det gjelder også å lage manus på, filme og redigere «instruksjonsvideo».

Når vi sender ut sykler, er de mer eller mindre ferdig monterte. Det er litt montering som skal gjøres, dette er ment forklart i videoen. Det er far og sønn (Henrik) Feyling som har produsert monteringsvideoen.

Fredrik monterer en ECHO 26″ Mark V 2016